Ukraine hợp pháp hóa tiền điện tử

Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật cấp tư cách pháp nhân cho Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.

Ukraine hợp pháp hóa tiền điện tử

Ukraine là quốc gia mới nhất áp dụng khung pháp lý cho tài sản tiền điện tử.

Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ Dự luật tài sản ảo vào thứ Năm trao tư cách pháp nhân cho tất cả các loại tiền điện tử và tài sản ảo. Dự luật đã nhận được 300 phiếu ủng hộ và chỉ có hai phiếu chống.

Dự luật thiết lập một khuôn khổ quy định cơ bản cho tất cả các tài sản ảo ở Ukraine. Nó đề cập đến các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum dưới thuật ngữ “tài sản ảo”, được định nghĩa là bất kỳ tài sản nào chưa thể được sử dụng hợp pháp làm công cụ thanh toán hoặc được giao dịch cho các tài sản, sản phẩm hoặc dịch vụ khác.

Ngoài việc đặt nền tảng pháp lý để kết hợp tài sản tiền điện tử trong hệ thống tài chính và quy định của Ukraine, dự luật cũng xác nhận quyền của công dân trong việc nắm giữ và sử dụng tiền điện tử, đồng thời xác định quyền và nghĩa vụ của tất cả những người tham gia thị trường tiền điện tử.

Trong khi Dự luật tài sản ảo tương tự trước đó đã thông qua Quốc hội Ukraine vào tháng 10, nó đã bị phủ quyết bởi tổng thống của đất nước, Volodymyr Zelensky. Dự luật sau đó đã được sửa đổi để đảm bảo nó có các cơ chế pháp lý cần thiết để thực hiện và đáp ứng các yêu cầu của hiến pháp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *