SEC trì hoãn đưa ra quyết định cho Valkyrie Bitcoin ETF đến năm 2022

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã trì hoãn thời hạn đưa ra quyết định về Bitcoin ETF của Valkyrie đến ngày 7 tháng 1 năm 2022.

Bitcoin ETF giao ngay vẫn phải chờ

“Ủy ban thấy rằng việc chỉ định một khoảng thời gian dài hơn là phù hợp để đưa ra quyết định phê duyệt hoặc không. Việc trì hoãn là để có đủ thời gian cân nhắc và giải quyết các vấn đề được nêu ra trong các bình luận đã được gửi”, SEC tuyên bố.

Đây không phải là lần đầu tiên Valkyrie Bitcoin Fund phải đối mặt với sự chậm trễ của SEC với lần gần nhất là vào tháng 6 năm nay.

Công ty dịch vụ tài chính Valkyrie Funds LLC có vẻ không gặp may. Vì Valkyrie Bitcoin Fund là một quỹ Bitcoin ETF giao ngay, có nghĩa là nó phải đối mặt với một quy trình thủ tục phê duyệt cũng như thách thức pháp lý khác.

Valkyrie Bitcoin Fund cung cấp cho khách hàng cổ phiếu được hỗ trợ bởi tài sản cơ bản — trong trường hợp này là Bitcoin. Điều đó về cơ bản khác với các Futures ETF như Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, cung cấp cho khách hàng cổ phiếu được ràng buộc với một gói hợp đồng để mua Bitcoin trong tương lai.

Khi nói đến quỹ Futures ETF, SEC thực hiện mô hình “đồng ý tiêu cực”, có nghĩa là quỹ của công ty sẽ được chấp thuận nếu SEC không phản đối sản phẩm trong khoảng thời gian cần thiết. Mặt khác, ETF giao ngay cần SEC phải đưa ra quyết định rõ ràng là chấp thuận hay từ chối.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *