Phân tích on-chain Bitcoin: Thợ đào tiếp tục tích lũy

Chúng ta sẽ xem xét các chỉ số on-chain Bitcoin (BTC) có liên quan đến các thợ đào, cụ thể hơn là tổng doanh thu của thợ đào và Puell multiple.

Tổng doanh thu của thợ đào BTC

Tổng doanh thu của người thợ đào đều giảm một nửa sau mỗi bốn năm, như được biểu thị qua các đường chấm thẳng đứng trong biểu đồ bên dưới. Điều này xảy ra do sự kiện halving Bitcoin, sự kiện gần đây nhất xảy ra vào tháng 5 năm 2020.

tho-dao-bitcoin

Nguồn: Glassnode

Xem xét chỉ số kể từ tháng 5 năm 2020 thì thấy rằng tổng doanh thu nằm trong khoảng từ 950 đến 1050 BTC (đường màu đen), ngoại trừ sự sụt giảm mạnh vào tháng Bảy, khi đợt điều chỉnh độ khó lịch sử diễn ra.

Hiện tại, tổng doanh thu của thợ đào đang ở mức 880 BTC, bằng với mức của họ vào tháng 11 năm 2020, trước khi tăng tốc hướng tới mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 4.

tho-dao-bitcoin

Nguồn: Glassnode

Trader @BTC_Archive đã tweet một hình ảnh cho thấy rằng các tài khoản thuộc về thợ đào đang tích lũy một lần nữa. Động thái này thường xảy ra trong giai đoạn đầu của xu hướng tăng dài hạn. Do đó, việc các tài khoản này đang tích lũy cho thấy niềm tin vào thị trường vẫn còn mạnh mẽ.

tho-dao-bitcoin

Nguồn: Glassnode

Puell multiple

Puell Multiple được tính bằng cách chia giá trị phát hành Bitcoin hàng ngày theo đồng đô la Mỹ cho MA 365 ngày của giá trị phát hành hàng ngày. Nó được coi là một chỉ báo thợ đào Bitcoin, vì nó hiển thị các vùng có lợi nhuận thấp (xanh) và cao (đỏ) cho các thợ đào.

Các giá trị từ 4 đến 10 (màu đỏ) thường được kết hợp với đỉnh chu kỳ thị trường. Ngược lại, những giá trị từ 0 đến 0,5 lại có liên quan đến đáy thị trường.

Cho đến nay, chu kỳ thị trường năm 2021 là chu kỳ duy nhất mà nó chưa đạt đến giá trị từ 4 đến 10. Mức cao hàng năm cho đến nay là 3,43, đạt được vào tháng Ba.

Chỉ báo này hiện đang hiển thị giá trị 1,26, trước đây đã đạt được ở giữa các xu hướng tăng.

Do đó, theo chỉ báo này, BTC vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng.

tho-dao-bitcoin

Nguồn: Glassnode

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *