Ethereum Name Service (ENS) sẽ khởi chạy token quản trị và đang mở ứng tuyển đại biểu

Ethereum Name Service (ENS) đã thông báo rằng họ sẽ khởi chạy token quản trị và chấp nhận các đơn ứng tuyển đại biểu. Giám đốc hoạt động Brantly Millegan đã đăng lời kêu gọi ứng tuyển đại biểu cho thấy nhu cầu của dự án đối với DAO và đại biểu.

Mặc dù anh ấy nói rằng dự án phần lớn tự vận hành, nhưng “có một số thứ cần sự quyết định của con người” như quản lý quyền truy cập vào các quỹ trong kho bạc của dự án, cùng với các yêu cầu khác sẽ xuất hiện theo thời gian.

Token quản trị sẽ được sử dụng để bỏ phiếu cho các quyết định đó – bằng cách ủy quyền token quản trị cho chính mình để có quyền biểu quyết hoặc bằng cách ủy quyền token cho các thành viên dự án tích cực hơn.

Hoạt động ứng tuyển đã bắt đầu. Quy trình yêu cầu token sẽ được mở một tuần kể từ hôm nay đến ngày 8/11.

Có vẻ như token quản trị sẽ không có bất kỳ giá trị thị trường nào. Đúng hơn, đó là các tên ENS khác nhau của dự án mang giá trị và được mua-bán bởi những người dùng thường xuyên.

Ethereum Name Service cho phép người dùng gắn một tên mà con người có thể đọc được với địa chỉ Ethereum hệ thập lục phân của họ.

Hiện tại, có 402.000 tên ENS, làm cho ENS trở thành tiêu chuẩn tên blockchain lớn nhất. Tiêu chuẩn này đã nhận được sự ủng hộ từ những tên tuổi lớn như Coinbase và thậm chí cả Budweiser.

Vào năm 2019, dự án đã biến những cái tên đó thành NFT, cho phép người dùng giao dịch chúng trên OpenSea và các thị trường khác. Những token đó đã chứng kiến khối lượng giao dịch 1.617 ETH (6,9 triệu đô la) trong 90 ngày qua.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *