Kế hoạch hoàn 141.000 Bitcoin trị giá 8,5 tỷ đô la của Mt. Gox đã được phê duyệt, thị trường sẽ phản ứng như thế nào?

Người được ủy thác của sàn giao dịch Mt. Gox đã thông báo rằng các nạn nhân đã đồng ý với gói phân phối lại trị giá 8,5 tỷ đô la. Điều này sẽ chứng kiến khoảng 141.000 Bitcoin được trả lại cho các nhà đầu tư bị mất sau vụ hack lớn nhất trong …

Kế hoạch hoàn 141.000 Bitcoin trị giá 8,5 tỷ đô la của Mt. Gox đã được phê duyệt, thị trường sẽ phản ứng như thế nào? Read More »