SEC trì hoãn đưa ra quyết định cho Valkyrie Bitcoin ETF đến năm 2022

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã trì hoãn thời hạn đưa ra quyết định về Bitcoin ETF của Valkyrie đến ngày 7 tháng 1 năm 2022. Bitcoin ETF giao ngay vẫn phải chờ “Ủy ban thấy rằng việc chỉ định một khoảng thời gian dài hơn là phù hợp để đưa ra …

SEC trì hoãn đưa ra quyết định cho Valkyrie Bitcoin ETF đến năm 2022 Read More »