Công nghệ Blockchain sẽ tác động đến ngành ngân hàng như thế nào

Công nghệ blockchain thay đổi bối cảnh ngân hàng hiện tại như thế nào? Các ngân hàng thường đóng vai trò trung gian trong nền kinh tế toàn cầu, quản lý và điều phối hệ thống tài chính thông qua sổ cái nội bộ của họ. Vì các sổ cái này không công khai để …

Công nghệ Blockchain sẽ tác động đến ngành ngân hàng như thế nào Read More »