Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) thể hiện sức mạnh, nhắm mục tiêu tới 52,25%

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) gần chạm tới đường kháng cự quan trọng, có thể gây ra sự từ chối trong ngắn hạn. Vùng kháng cự đầu tiên BTCD đã được củng cố trên vùng hỗ trợ ngang 40% kể từ tháng 5 năm 2021. Gần đây nhất, nó đã bật lên từ …

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) thể hiện sức mạnh, nhắm mục tiêu tới 52,25% Read More »