Bất chập cuộc đàn áp của Trung Quốc, hashrate Bitcoin vẫn thiết lập ATH mới

Việc Trung Quốc đàn áp khai thác Bitcoin khiến hashrate giảm 50% trong năm nay hiện không còn đáng lo ngại, vì các nguyên tắc cơ bản của mạng đang được phục hồi hoàn toàn. Theo các ước tính mới nhất, hashrate của mạng hiện đã quay trở lại mức tháng 5, ngay trước khi …

Bất chập cuộc đàn áp của Trung Quốc, hashrate Bitcoin vẫn thiết lập ATH mới Read More »