Trò chơi Fractal có thể thúc đẩy Ethereum tăng 253%

Với mức vốn hóa thị trường là 550 tỷ đô la vào thời điểm báo chí, sự phát triển của Ethereum vào năm 2021 là rất ấn tượng với mức tăng trưởng hàng năm là 523%. Mặc dù điều đó có vẻ không đáng kể khi so sánh với một số tài sản khác vào …

Trò chơi Fractal có thể thúc đẩy Ethereum tăng 253% Read More »