Sở Thuế vụ Mỹ thu được 3,5 tỷ đô la tiền điện tử từ tội phạm trong năm 2021

Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã tiết lộ rằng 3,5 tỷ đô la tiền điện tử đã bị thu giữ trong năm tài chính 2021. Con số này đại diện cho 93% tổng số tiền mà đơn vị điều tra tội phạm của họ thu giữ trong cùng khoảng thời gian. Cơ quan này dự …

Sở Thuế vụ Mỹ thu được 3,5 tỷ đô la tiền điện tử từ tội phạm trong năm 2021 Read More »