Thợ đào Bitcoin

Thợ đào Bitcoin tiếp tục tích lũy khi đang lãi 20% ở mức giá BTC hiện tại

Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khai thác Bitcoin đang tạo ra lợi nhuận lớn hơn bao giờ hết ở mức giá hiện tại và dữ liệu mới cho thấy việc bán tháo hàng loạt của thợ đào khó thể xảy ra. Theo ghi nhận của tài khoản Twitter nổi tiếng “Venturefounder” vào ngày …

Thợ đào Bitcoin tiếp tục tích lũy khi đang lãi 20% ở mức giá BTC hiện tại Read More »

Phân tích on-chain Bitcoin: Thợ đào tiếp tục tích lũy

Chúng ta sẽ xem xét các chỉ số on-chain Bitcoin (BTC) có liên quan đến các thợ đào, cụ thể hơn là tổng doanh thu của thợ đào và Puell multiple. Tổng doanh thu của thợ đào BTC Tổng doanh thu của người thợ đào đều giảm một nửa sau mỗi bốn năm, như được biểu …

Phân tích on-chain Bitcoin: Thợ đào tiếp tục tích lũy Read More »