Thái Lan ban hành luật thuế tiền điện tử mới, trader chịu thuế trên thặng dư vốn 15%

Thái Lan đã thông báo rằng các trader trong nước giờ đây sẽ phải trả thuế trên thặng dư vốn (capital gain tax) là 15%, đối với tất cả các giao dịch tiền điện tử của họ. Thái Lan ban hành luật thuế tiền điện tử mới Vào ngày 6 tháng 1, Bộ Tài chính …

Thái Lan ban hành luật thuế tiền điện tử mới, trader chịu thuế trên thặng dư vốn 15% Read More »