Testnet Kintsugi khiến chuỗi Ethereum bị phân tách tạm thời

Sự kiện hợp nhất mạng Ethereum là quá trình chuyển đổi từ mô hình Proof-of-Work (PoW) hiện tại sang mô hình đồng thuận Proof-of-Stake (PoS). Sau khi quá trình hoàn tất, mainnet Ethereum hiện tại và Beacon chain mới, thường được gọi là Ethereum 2.0, sẽ hợp thành một blockchain. Để thử nghiệm hợp nhất, …

Testnet Kintsugi khiến chuỗi Ethereum bị phân tách tạm thời Read More »