Synthetix (SNX) Là Gì?

Tóm lượcSynthetix là một giao thức DeFi dành cho tài sản mã hoá tổng hợp. Được sinh ra từ đống tro tàn của thị trường gấu năm 2018, cùng với Maker, Compound, Uniswap và một số công ty khác, Synthetixđã mở đường cho tài chính phi tập trung trở thành một lĩnh vực chính trong không gian …

Synthetix (SNX) Là Gì? Read More »