Đây là nguyên nhân Snowdog (SDOG) mất hơn 90% giá trị kể từ khi buyback

SnowdogDAO đã khiến các nhà đầu tư quay cuồng trong Lễ Tạ ơn. Đợt fork OlympusDAO dựa trên Avalanche đã giảm mạnh hơn 90% vào thứ Năm (25/11), sau khi sự kiện buyback theo kế hoạch của giao thức dẫn đến một đợt bán tháo lớn. Biểu đồ giá SDOG/USD | Nguồn: CoinMarketCap Snowdog, tự phong cho …

Đây là nguyên nhân Snowdog (SDOG) mất hơn 90% giá trị kể từ khi buyback Read More »