Đã 13 năm trôi qua kể từ khi Satoshi Nakamoto xuất bản bài đăng đầu tiên trên diễn đàn giới thiệu về Bitcoin

Cha đẻ mạng Bitcoin, Satoshi Nakamoto, đã xuất bản bài đăng diễn đàn đầu tiên tại trang web P2P Foundation vào 13 năm trước. Bài đăng có tiêu đề “Triển khai mã nguồn mở Bitcoin của tiền tệ P2P” đã giới thiệu hệ thống tiền điện tử cho các thành viên của diễn đàn vận …

Đã 13 năm trôi qua kể từ khi Satoshi Nakamoto xuất bản bài đăng đầu tiên trên diễn đàn giới thiệu về Bitcoin Read More »