Acala cùng 9 nhóm Polkadot parachain thành lập Quỹ hệ sinh thái aUSD 250 triệu đô la

Acala đã hợp tác với 9 nhóm Polkadot parachain và một số quỹ mạo hiểm để khởi động Quỹ hệ sinh thái trị giá 250 triệu đô la Mỹ. Nó sẽ được sử dụng để hỗ trợ các startup sắp tới tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng với các trường hợp sử …

Acala cùng 9 nhóm Polkadot parachain thành lập Quỹ hệ sinh thái aUSD 250 triệu đô la Read More »