Vitalik Buterin đề xuất “EIP-1559 đa chiều” để giải quyết phí gas cao trên Ethereum

Trong một bài đăng mới đây trên blog, Buterin đã đưa ra hai lựa chọn để triển khai cái gọi là “EIP-1559 đa chiều”. Trong đó, anh đã thảo luận về các thị trường phí gas của Ethereum liên quan đến các tài nguyên khác nhau, đưa ra tham chiếu cụ thể về việc sử …

Vitalik Buterin đề xuất “EIP-1559 đa chiều” để giải quyết phí gas cao trên Ethereum Read More »