Nguồn cấp dữ liệu (oracle) trên blockchain là gì

Nguồn cấp dữ liệu (oracle) trên blockchain là gì? Nguồn cấp dữ liệu (oracle) trên blockchain là các dịch vụ của bên thứ ba cung cấp cho các hợp đồng thông minh những thông tin bên ngoài. Chúng đóng vai trò là cầu nối giữa các blockchain và thế giới bên ngoài. Các blockchain và hợp đồng thông minh …

Nguồn cấp dữ liệu (oracle) trên blockchain là gì Read More »