Nới lỏng định lượng là gì?

Nới lỏng định lượng (QE) là một cụm từ đại diện cho nhiều định nghĩa khác nhau vẫn còn đang gây tranh cãi. Nhưng nói chung đây là một hành vi thị trường (thường do các ngân hàng trung tâm thực hiện) trong đó làm tăng thanh khoản và lạm phát, với ý định bị …

Nới lỏng định lượng là gì? Read More »