Binance Labs dẫn đầu vòng gọi vốn trị giá 60 triệu đô la vào Multichain (Anyswap)

Binance Labs, chi nhánh đầu tư mạo hiểm của Binance, đã dẫn đầu vòng gọi vốn trị giá 60 triệu đô la gần đây cho Multichain, trước đây được gọi là Anyswap, một giao thức cross-chain (chuỗi chéo) hàng đầu trong ngành. Multichain cung cấp cơ sở hạ tầng kết nối cho nhiều blockchain công …

Binance Labs dẫn đầu vòng gọi vốn trị giá 60 triệu đô la vào Multichain (Anyswap) Read More »