Tìm hiểu về dự án Moonbeam và Moonriver (GLMR và MOVR)

Moonbeam (GLMR) là một blockchain, một hợp đồng thông minh parachain trên mạng Polkadot hoàn toàn tương thích với Ethereum. Mạng Moonbeam hướng đến các nhà lập trình để phát triển nền tảng, cung cấp khả năng tương thích với chuỗi công cụ (toolchain) và network dành cho nhà phát triển Ethereum hiện có. Dự …

Tìm hiểu về dự án Moonbeam và Moonriver (GLMR và MOVR) Read More »