Moonriver

Tìm hiểu về dự án Moonbeam và Moonriver (GLMR và MOVR)

Moonbeam (GLMR) là một blockchain, một hợp đồng thông minh parachain trên mạng Polkadot hoàn toàn tương thích với Ethereum. Mạng Moonbeam hướng đến các nhà lập trình để phát triển nền tảng, cung cấp khả năng tương thích với chuỗi công cụ (toolchain) và network dành cho nhà phát triển Ethereum hiện có. Dự …

Tìm hiểu về dự án Moonbeam và Moonriver (GLMR và MOVR) Read More »

Mạng chim hoàng yến Moonriver của Moonbeam ghi nhận 8 triệu giao dịch kể từ đấu giá parachain

Moonriver, một mạng thử nghiệm chim hoàng yến cho giao thức Moonbeam, đã đạt được một cột mốc quan trọng trong tuần này với 8 triệu giao dịch được thực hiện trên mạng của nó, trở thành parachain hàng đầu của Kusama. Nền tảng này đã thông báo trên Twitter rằng nó đã đạt hàng …

Mạng chim hoàng yến Moonriver của Moonbeam ghi nhận 8 triệu giao dịch kể từ đấu giá parachain Read More »