Moonbeam Network

Curve Finance ra mắt trên Moonbeam, thắp sáng 16 tỷ đô la cho hệ sính thái Polkadot

Curve Finance, giao thức DeFi lớn nhất tính theo tổng giá trị bị khóa (TVL), đã chính thức ra mắt trên Moonbeam. Đây là giao thức đầu tiên với quy mô và giá trị như vậy được phát hành trực tuyến trên Moonbeam, parachain tương thích với EVM được ra mắt trên Polkadot vào đầu …

Curve Finance ra mắt trên Moonbeam, thắp sáng 16 tỷ đô la cho hệ sính thái Polkadot Read More »

Moonbeam Network hiện đang sản xuất các khối trên Polkadot, dự kiến ​ra mắt vào tháng 1 năm 2022

Nền tảng hợp đồng thông minh Moonbeam đã chính thức bắt đầu quá trình ra mắt để trở thành một parachain hoạt động đầy đủ trên Polkadot, hiện nó đang sản xuất các khối trên mạng lưới. Moonbeam sản xuất khối trên PolkadotGiai đoạn ban đầu này, được đặt tên là Giai đoạn 0, là …

Moonbeam Network hiện đang sản xuất các khối trên Polkadot, dự kiến ​ra mắt vào tháng 1 năm 2022 Read More »