Binance đổi tên hệ sinh thái thành BNB Chain và giới thiệu MetaFi

Sàn giao dịch Binance đã đổi tên hệ sinh thái blockchain của mình trong một động thái cho thấy công ty không muốn liên kết trực tiếp với blockchain Binance Smart Chain. Hệ sinh thái blockchain hiện đã được đổi tên thành BNB Chain và token BNB của nó – từng được gọi là Binance …

Binance đổi tên hệ sinh thái thành BNB Chain và giới thiệu MetaFi Read More »