Litentry (LIT) là gì?

Litentry là gì? Litentry là giao thức tổng hợp thông tin cá nhân phi tập trung.Litentry được xây dựng trên substrate framework với mục tiêu hỗ trợ DID aggregation, verification và credit calculation (điểm tín dụng). Dự án hướng đến tích hợp tiêu chuẩn DID vào identity service.Litentry mobile application sẽ là phương tiện cho người …

Litentry (LIT) là gì? Read More »