KYC (Know Your Customer) Là Gì?

Tóm lược KYC (Know Your Customer) là quy trình xác minh danh tính mà các nhà cung cấp dịch vụ tài chính phải thực hiện để biết khách hàng của họ. Điều này là một phần của nỗ lực Chống Rửa tiền / Chống Tài trợ cho Khủng bố (AML / CFT) và tội phạm …

KYC (Know Your Customer) Là Gì? Read More »