Kraken Ventures huy động 65 triệu USD để đầu tư vào Web3, Defi, startup blockchain

Quỹ đầu tư độc lập do cựu sinh viên Kraken lãnh đạo, tập trung vào các công ty và giao thức blockchain giai đoạn đầu, Kraken Ventures, đã thông báo kết thúc vòng gọi vốn đầu tiên của mình với số tiền 65 triệu USD. Kraken Ventures tiết lộ quỹ 65 triệu USD Đã có …

Kraken Ventures huy động 65 triệu USD để đầu tư vào Web3, Defi, startup blockchain Read More »