Giao thức xác minh danh tính trên Polkadot, KILT Protocol đã phi tập trung hoàn toàn

KILT, một giao thức blockchain Web 3 cung cấp thông tin xác thực danh tính có thể xác minh trên Kusama và Polkadot đã trở thành một mạng blockchain hoàn toàn phi tập trung. 100% do cộng đồng quản lý Theo thông báo chính thức được KILT Protocol chia sẻ trên blog và kênh truyền …

Giao thức xác minh danh tính trên Polkadot, KILT Protocol đã phi tập trung hoàn toàn Read More »