Khí ga

Đệ trình của cộng đồng – Tác giả: Obasi Ifegwu Thuật ngữ gas đề cập đến cơ chế định giá được sử dụng trên mạng Ethereum. Cơ chế như vậy tính toán chi phí (phí) để thực hiện một giao dịch hoặc thực hiện một hoạt động hợp đồng thông minh. Trong khi ether (ETH) là đơn vị tiền tệ cung cấp …

Khí ga Read More »