Ứng dụng Blockchain: Internet Vạn Vật

Internet vạn vật là gì?  Từ thuở sơ khai của Cuộc cách mạng Số vào những năm 50 của thế kỉ trước đã có hàng loạt các công nghệ nền tảng đột phá được ra đời. Mặc dù ban đầu công cuộc này bị bó hẹp trong một nhóm nhỏ nhưng dần dần nó đã …

Ứng dụng Blockchain: Internet Vạn Vật Read More »