Hoán đổi nguyên tử

Hoán đổi nguyên tử là gì? Hoán đổi nguyên tử là một kỹ thuật cho phép việc trao đổi hai loại tiền mã hóa khác nhau chạy trên các mạng blockchain riêng biệt. Quá trình này (còn được gọi là trao đổi xuyên chuỗi nguyên tử) được dựa trên hợp đồng thông minh, nó cho phép người dùng …

Hoán đổi nguyên tử Read More »