Hedera Hashgraph (HBAR) là gì?

Hedera Hashgraph là gì? Hedera Hashgraph xây dựng một nền tảng mà trên đó, mọi người có thể hợp tác, giao dịch mà không cần biết / hoặc tin người kia, và không cần đến bên thứ 3. Nền tảng này có tốc độ giao dịch cực kỳ nhanh, khả năng mở rộng tốt và …

Hedera Hashgraph (HBAR) là gì? Read More »