Gần 2 triệu ETH bị đốt kể từ khi mạng Ethereum nâng cấp EIP-1559

Kể từ khi nâng cấp thông qua hard fork London vào ngày 5 tháng 8 năm 2021 và mạng Ethereum thực hiện EIP-1559 (Đề xuất cải tiến Ethereum), cộng đồng đã chứng kiến một phần gas bị đốt trong quá trình giao dịch. Tại thời điểm viết bài, tốc độ đốt trong 24 giờ trên …

Gần 2 triệu ETH bị đốt kể từ khi mạng Ethereum nâng cấp EIP-1559 Read More »