Cuộc chiến giữa Bitcoiner và Shitcoiner đang nóng hơn bao giờ hết

Cuộc chiến giữa Bitcoiner và Shitcoiner đang nóng hơn bao giờ hết dù đôi lúc cả hai bên cũng có cùng quan điểm. Để hiểu rõ, Shitcoiner có thể có nhiều nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào ý của người nói, nhưng nó chủ yếu được sử dụng bởi những người theo chủ nghĩa tối …

Cuộc chiến giữa Bitcoiner và Shitcoiner đang nóng hơn bao giờ hết Read More »