Ethereum Name Service (ENS) sẽ khởi chạy token quản trị và đang mở ứng tuyển đại biểu

Ethereum Name Service (ENS) đã thông báo rằng họ sẽ khởi chạy token quản trị và chấp nhận các đơn ứng tuyển đại biểu. Giám đốc hoạt động Brantly Millegan đã đăng lời kêu gọi ứng tuyển đại biểu cho thấy nhu cầu của dự án đối với DAO và đại biểu. Mặc dù anh ấy nói …

Ethereum Name Service (ENS) sẽ khởi chạy token quản trị và đang mở ứng tuyển đại biểu Read More »