ERC-20

ERC-20 là một tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng để phát hành và triển khai mã thông báo trên chuỗi khối Ethereum. Nó được đề xuất vào tháng 11 năm 2015 bởi nhà phát triển Ethereum Fabian Vogelsteller. Tiêu chuẩn mô tả một bộ quy tắc chung cần tuân theo để mã thông báo hoạt động bình thường trong …

ERC-20 Read More »