EIP-1559 đa chiều

2 triệu ETH đã bị đốt kể từ khi EIP-1559 được kích hoạt – Đếm ngược “Merge”

Theo dữ liệu từ Ultrasound.money, số lượng ETH bị đốt lên đến 2 triệu vào thời điểm hiện tại. EIP-1559 được kích hoạt bởi hardfork London vào tháng 8 năm 2021, ở độ cao khối 12.965.000, nhằm giới thiệu một cơ chế đốt một phần phí gas với mỗi giao dịch Ethereum. EIP-1559 được tạo …

2 triệu ETH đã bị đốt kể từ khi EIP-1559 được kích hoạt – Đếm ngược “Merge” Read More »

Gần 2 triệu ETH bị đốt kể từ khi mạng Ethereum nâng cấp EIP-1559

Kể từ khi nâng cấp thông qua hard fork London vào ngày 5 tháng 8 năm 2021 và mạng Ethereum thực hiện EIP-1559 (Đề xuất cải tiến Ethereum), cộng đồng đã chứng kiến một phần gas bị đốt trong quá trình giao dịch. Tại thời điểm viết bài, tốc độ đốt trong 24 giờ trên …

Gần 2 triệu ETH bị đốt kể từ khi mạng Ethereum nâng cấp EIP-1559 Read More »

Vitalik Buterin đề xuất “EIP-1559 đa chiều” để giải quyết phí gas cao trên Ethereum

Trong một bài đăng mới đây trên blog, Buterin đã đưa ra hai lựa chọn để triển khai cái gọi là “EIP-1559 đa chiều”. Trong đó, anh đã thảo luận về các thị trường phí gas của Ethereum liên quan đến các tài nguyên khác nhau, đưa ra tham chiếu cụ thể về việc sử …

Vitalik Buterin đề xuất “EIP-1559 đa chiều” để giải quyết phí gas cao trên Ethereum Read More »