Edward Snowden đàm đạo cùng Gavin Wood về quyền sở hữu dữ liệu, quyền riêng tư của Web3

Người tố giác nổi tiếng Edward Snowden và nhà sáng lập Polkadot, Gavin Wood đã tranh luận về cách Web3 có thể giúp xã hội tránh xa các vấn đề cơ bản về lòng tin. Edward Snowden và Gavin Wood Trong một cuộc thảo luận về lịch sử sự phát triển của Internet phi tập …

Edward Snowden đàm đạo cùng Gavin Wood về quyền sở hữu dữ liệu, quyền riêng tư của Web3 Read More »