Dapp là gì? Ý nghĩa của nó trong phi tập trung hóa

DApp là gì? DApp là viết tắt của từ Decentralized Applications (Ứng dụng phi tập trung), là một loại ứng dụng blockchain mới đang thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp. Vì phi tập chung nên DApps được phân quyền hoàn toàn, có nghĩa là chúng không bị kiểm soát bởi bất …

Dapp là gì? Ý nghĩa của nó trong phi tập trung hóa Read More »