Khai thác (đào) tiền điện tử là gì?

Đào tiền điện tử là một trong những yếu tố chính cho phép tiền điện tử hoạt động như là một mạng lưới phi tập trung ngang hàng mà không cần đến sự điều hành của một tổ chức tập trung bên thứ ba.Nó là một quá trình trong đó các giao dịch giữa những …

Khai thác (đào) tiền điện tử là gì? Read More »