Curve Finance ra mắt trên Moonbeam, thắp sáng 16 tỷ đô la cho hệ sính thái Polkadot

Curve Finance, giao thức DeFi lớn nhất tính theo tổng giá trị bị khóa (TVL), đã chính thức ra mắt trên Moonbeam. Đây là giao thức đầu tiên với quy mô và giá trị như vậy được phát hành trực tuyến trên Moonbeam, parachain tương thích với EVM được ra mắt trên Polkadot vào đầu …

Curve Finance ra mắt trên Moonbeam, thắp sáng 16 tỷ đô la cho hệ sính thái Polkadot Read More »