Đây là lợi thế lớn của tiền điện tử so với chứng khoán, theo Mike McGlone

Chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Bloomberg Intelligence Mike McGlone nói rằng tiền điện tử có một lợi thế lớn so với thị trường chứng khoán. Chiến lược gia so sánh S&P 500 với chỉ số MVIS CryptoCompare Digital Assets, nơi theo dõi hiệu suất của 10 tài sản kỹ thuật số lớn …

Đây là lợi thế lớn của tiền điện tử so với chứng khoán, theo Mike McGlone Read More »