Chỉ báo Bollinger Bands

Dải Bollinger (Bollinger Bands) là gì?  Chỉ báo Bollinger Bands (BB) được phát minh vào đầu những năm 1980 bởi John Bollinger – một nhà giao dịch và phân tích tài chính. Chỉ báo này về cơ bản là một bộ đo mức dao động thể hiện sự biến động của thị trường, chỉ ra …

Chỉ báo Bollinger Bands Read More »