Chào Bán Trên Sàn Lần Đầu (IEO) Là Gì?

Tóm lược IEO thường được tiến hành khi một dự án tiền mã hoá mới muốn tung sản phẩm tiền mã hoá hoặc blockchain của mình ra thị trường nhưng lại chưa có đủ số vốn cần thiết. IEO khác với Phát hành tiền mã hóa đầu tiên (ICO) ở chỗ nó có thể thực hiện được …

Chào Bán Trên Sàn Lần Đầu (IEO) Là Gì? Read More »