Chainlink (LINK) là gì?

Tóm tắt Chainlink đã trở thành một trong những dự án được sử dụng phổ biến nhất trong không gian tiền điện tử. Đó là dịch vụ oracle phi tập trung có thể cung cấp dữ liệu bên ngoài cho các hợp đồng thông minh trên Ethereum. Nói cách khác, nó kết nối blockchain với thế …

Chainlink (LINK) là gì? Read More »