Cách thức hoạt động của blockchain

Một phần chủ đạo trong mỗi blockchain là thuật toán đào, chúng ta hãy lấy thuật toán của bitcoin làm ví dụ. Thuật toán này có tên gọi là SHA-256, viết tắt của “Secure hash algorithm 256 bits”, trong đó đầu vào có thể là bất kỳ thứ gì như văn bản, các con số …

Cách thức hoạt động của blockchain Read More »