Cách đào Bitcoin

Tóm lược Đào Bitcoin là quá trình mà thông qua đó các giao dịch Bitcoin được xác minh và thêm vào blockchain. Mục tiêu của các thợ đào là tìm ra giải pháp hợp lệ cho các vấn đề toán học phức tạp. Những thợ đào giải được những câu đố này sẽ được thưởng …

Cách đào Bitcoin Read More »