Các trường hợp ứng dụng Blockchain

Các ý tưởng đằng sau blockchain được hình thành đầu tiên vào năm 1991, nhưng phải đến khi Bitcoin được phát triển vào năm 2009, công nghệ này mới bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý. Bitcoin được tạo ra bởi một người hoặc một nhóm người dưới bút danh Satoshi Nakamoto. Mặc dù vẫn chưa biết …

Các trường hợp ứng dụng Blockchain Read More »